ارسال پیام مستقیم برای : من
Waiting در حال انجام عملیات...
info@jalalisme.ir
در این صفحه مجموعه انیمیشن‌های «دیرین دیرین» مرتبط با فناوری درج شده است.
| نوشته حسین دباغان | تاریخ ثبت 1394/05/21 - 13:28 | گروه تصاویر | آخرین ویرایش 1394/05/21 - 14:32 | 0 نظر | 1381 بازدید |

مشاهده و دریافت ویدئوها

1

00:00 00:39 00:39

spaceplay / pause

qunload | stop

ffullscreen

shift + slower / faster

volume

mmute

seek

 . seek to previous

126 seek to 10%, 20% … 60%


2

00:00 00:39 00:39

spaceplay / pause

qunload | stop

ffullscreen

shift + slower / faster

volume

mmute

seek

 . seek to previous

126 seek to 10%, 20% … 60%


3

00:00 00:39 00:39

spaceplay / pause

qunload | stop

ffullscreen

shift + slower / faster

volume

mmute

seek

 . seek to previous

126 seek to 10%, 20% … 60%


4

00:00 00:39 00:39

spaceplay / pause

qunload | stop

ffullscreen

shift + slower / faster

volume

mmute

seek

 . seek to previous

126 seek to 10%, 20% … 60%


5

00:00 00:39 00:39

spaceplay / pause

qunload | stop

ffullscreen

shift + slower / faster

volume

mmute

seek

 . seek to previous

126 seek to 10%, 20% … 60%


0 نظر
آخرین نظر: ندارد
نظر شما
نام
*
رایانامه
*
توضیح
*
 
 
Waiting در حال انجام عملیات...
دیرین دیرین / ویدئو