ارسال پیام مستقیم برای : من
Waiting در حال انجام عملیات...
info@jalalisme.ir
00000000-0000-0000-0000-000000000000 true

برآورد مقاومت توده سنگ دارای ناپیوستگی های ناپایا
,
مدل¬سازی ترمومکانیکی برای تعیین ابعاد پهنه¬های استخراجی در روش گازکردن زیرزمینی زغالسنگ
,
مطالعه رفتار مکانیکی مغارهای نمکی ذخیره¬سازی گاز طبیعی تحت بارگذاری متناوب
,
بهبود رویکرد سیستم‌های مهندسی سنگ (RES) به منظور ارزیابی پتانسیل ناپایداری شیب های سنگی معادن روباز
,
مطالعه رفتار مکانیکی مغارهای نمکی تحت بارگذاری متناوب
,
مدل‌سازی نحوه رشد و اتصال ترک‌ها در محیط‌های سنگی با روش عددی بدون مش گالرین و اعتبار سنجی آن با مطالعات آزمایشگاهی
,

جستجو   نمایش همه محتواها

نوع محتوا   

از :
00:00
تا :
22:56

 
184

برآورد مقاومت توده سنگ دارای ناپیوستگی های ناپایا

برآورد مقاومت توده سنگ دارای ناپیوستگی های ناپایا

دانشجو: مهدی نوروزی
اساتید راهنما: رضا خالو کاکایی، سید محمد اسماعیل جلالی
دانشگاه صنعتی شاهرود

ادامه مطلب ویرایش
184
183

مدل¬سازی ترمومکانیکی برای تعیین ابعاد پهنه¬های استخراجی در روش گازکردن زیرزمینی زغالسنگ

مدل¬سازی ترمومکانیکی برای تعیین ابعاد پهنه¬های استخراجی در روش گازکردن زیرزمینی زغالسنگ

دانشجو:مهدی نجفی
اساتید راهنما: سید محمد اسماعیل جلالی، رضا خالو کاکایی
دانشگاه صنعتی شاهرود

ادامه مطلب ویرایش
183
69

مطالعه رفتار مکانیکی مغارهای نمکی ذخیره¬سازی گاز طبیعی تحت بارگذاری متناوب

مطالعه رفتار مکانیکی مغارهای نمکی ذخیره¬سازی گاز طبیعی تحت بارگذاری متناوب

دانشجو:سید محمد علی حسینی 
استاد راهنما:فرهنگ سرشکی
ستاد مشاور: سید محمد اسماعیل جلالی
داشنگاه شاهرود

ادامه مطلب ویرایش
69
68

بهبود رویکرد سیستم‌های مهندسی سنگ (RES) به منظور ارزیابی پتانسیل ناپایداری شیب های سنگی معادن روباز

بهبود رویکرد سیستم‌های مهندسی سنگ (RES) به منظور ارزیابی پتانسیل ناپایداری شیب های سنگی معادن روباز

دانشجو:مسعود زارع نقدهی
استاد راهنما:رضا کاکایی
اساتید مشاور:سید محمد اسماعیل جلالی، جان هادسون
دانشگاه شاهرود

ادامه مطلب ویرایش
68
37

مطالعه رفتار مکانیکی مغارهای نمکی تحت بارگذاری متناوب

مطالعه رفتار مکانیکی مغارهای نمکی تحت بارگذاری متناوب

دانشجو: سیدمحمدعلی حسینی
استاد راهنما: فرهنگ سرشکی
استاد مشاور: سیدمحمد اسماعیل جلالی
دانشگاه صنعتی شاهرود

ادامه مطلب ویرایش
37
43

مدل‌سازی نحوه رشد و اتصال ترک‌ها در محیط‌های سنگی با روش عددی بدون مش گالرین و اعتبار سنجی آن با مطالعات آزمایشگاهی

مدل‌سازی نحوه رشد و اتصال ترک‌ها در محیط‌های سنگی با روش عددی بدون مش گالرین و اعتبار سنجی آن با مطالعات آزمایشگاهی

دانشجو: حسین میرزایی نصیرآباد
اساتید راهنما: رضا کاکایی، بهروز حسنی
استاد مشاور: سیدمحمد اسماعیل جلالی
دانشگاه صنعتی شاهرود

ادامه مطلب ویرایش
43